Mesafeli Satış Sözleşmesi

                                             MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ      

 • TARAFLAR

SATICI

ALICI

Orhan ALTINTUĞLU  

 

Anafartalar Cad. No: 51/A Ulus/Altındağ/Ankara

 

0312 311 66 33

 

altintuglu@altintuglu.com.tr 

 

MERNİS No yazılacak

 

 

 • KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait “www.altintuglu.com.tr” İnternet Sitesi’nden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 

 • SATIŞ FİYATI VE TESLİMATINA İLİŞKİN BİLGİLER 

Ürünlerin Adı, Miktarı, KDV Dâhil Satış Fiyatı ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. 

 • ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. ALICI, İnternet Sitesi’nde ve işbu sözleşmede yer alan bilgilerle aşağıdaki hususlar hakkında bilgi sahibi olduğunu beyan ve kabul eder:

 • Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
 • Satıcının adı veya unvanı, MERSİS numarası,
 • Alıcının satıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkanveren, satıcının açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri,
 • Mal veya hizmetin tüm vergiler dahiltoplam fiyatı, tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,
 • Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler,
 • Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,
 • Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,
 • Yönetmeliğin 15. maddesi uyarınca cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, alıcının cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi
 • Orhan Altıntuğlu Müşterilere özel aydınlatma metni.

4.2. ALICI işbu sözleşme konusu sipariş ettiği ürünün bedelini tam ve eksiksiz olarak ödemekle yükümlüdür.

4.3. ALICI, sipariş esnasında verdiği bilgilerin kendisine ait olduğunu, iletişim formu veya sair kanallarla Orhan Altıntuğlu’ya ilettiği her türlü bilginin, kişisel verinin hukuka uygun şekilde elde edildiğini, doğru ve güncel olduğunu beyan ve kabul eder.

4.4. ALICI, işbu sözleşme konusu siparişine ait tüm nakliye, kargo vs. gibi teslimat giderlerini ödemeyi yüklenmiştir.

4.5. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise bu durum sipariş oluşturma aşamasında beyan edilmelidir. Her halde teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.6. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının, banka kartının ve/veya İnternet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemlerinin ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3 (Üç) gün içinde SATICI'ya iade göndermesi zorunludur. Bu takdirde kargo giderleri ALICI'ya aittir.

ALICI, talep ve şikâyetlerini yukarıda belirtilen iletişim kanallarını kullanarak iletebilir. Şikâyet ve taleplere SATICI müşteri hizmetleri tarafından en kısa sürede cevap verilecektir. 

 

 • SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.

5.2. Sözleşme konusu ürün, sipariş tarihinden itibaren otuz günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak İnternet Sitesi’nde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 

5.3. SATICI, ürünün taşınması veya teslimi sırasında kargo firmasının sorumluluğunda olan süreçler nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.4. İnternet Sitesi üzerinden ürünün satışa sunulması aşamasında teknik hatalar ya da maddi hatalar nedeniyle ürün fiyatı, ürün açıklaması, ürün niteliği vb. özelliklerde hata olması halinde SATICI siparişi iptal etme ve tahsil edilmiş tutarları ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ALICI’ya iade etme hakkına sahiptir. 

5.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde, ALICI’ya yazılı olarak veya siparişi oluşturduğu kanaldan bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on 7 işgünüiçerisinde iade eder.

5.6. SATICI tarafından sunulan ürünlerde kampanya yapılması halinde, bu kampanya stoklarla sınırlı tutulur. SATICI’nın kampanya stoğunu aşan siparişleri iptal etme hakkı saklıdır. Bu takdirde tahsil edilen tüm bedeller ALICI’ya üç iş günü içerisinde iade edilir.

 

5.7 altintuglu.com sattığı yüzbinlerce ürün için tüm sanal alışveriş siteleri gibi stok tutmamaktadır. Ürünleri müşterilerinin siparişlerine göre tedarik etmektedir. Tüm ürünler için listeler her gün güncellense de sipariş verilen bazı ürünler tedarikçi kuruluşların stoklarında tükenmiş olabilir. Böyle durumlarda ilgili bölümümüz tarafından size e-posta ile bilgi verilir ve ürün bedeli kartınıza iade edilir.

 

 

 

 • MÜCBİR SEBEPLER

6.1. SATICI salgın hastalık, savaş, darbe teşebbüsü, hava muhalefeti, her türlü doğal afet vb. gibi bilumum mücbir sebepler veya olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde tedarik veya teslim edemez ise, durumu derhal ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI'nın siparişi iptal etme ve sözleşmeyi fesih etme hakkı bulunmaktadır. Sözleşme’nin fesih edilmesi durumunda SATICI, varsa teslimat masrafları dâhil olmak üzere tahsil ettiği tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaşmasını takip eden 7 iş günü içinde nakden ve defaten ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

6.2. 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 16. maddesinin 4. fıkrası gereği sipariş konusu mal ya da hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur. 

 • CAYMA HAKKI

7.1. ALICI, kural olarak malı teslim aldığı günden itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

7.2. Cayma hakkı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin ekinde yer alan formun doldurularak gönderilmesi suretiyle yahut ALICI’nın SATICI’nın ürünü aldığı mağazasına gelerek bildirmesi suretiyle kullanılabilir.

7.3. ALICI, cayma hakkını kullanmaya karar vermişse, bu yönde bildirimi yaptıktan sonra on dört gün içinde ürünü SATICI’ya ulaştırmak zorundadır. Bu süre içerisinde ALICI, ürünü kullanamaz. Ürünün alındığı şekliyle iade edilmemesi halinde ALICI meydana getirdiği değişiklik ve bozulmalardan sorumlu tutulur.

Cayma hakkı kapsamında öngörülen taşıyıcı *** Kargo Şirketi’dir.

7.4. Cayma hakkı kullanıldığı takdirde SATICI, cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimi almasından itibaren on dört gün içinde tahsil ettiği bedelleri iade edecektir.

Bu hallerde SATICI, kurumsal satışlar için iade faturası prosedürünün işletilmesini zorunlu tutmaktadır.

7.5. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü ALICI üzerindedir.

 • CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

8.1. ALICI, aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde cayma hakkını kullanamayacaktır.

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan (örneğin altın gibi) mallara ilişkin sözleşmelerde.
 • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmelerde.

8.2. Bu çerçevede ALICI’nın SATICI’dan siparişini gerçekleştirdiği ve ALICI’nın kullanımına göre kişiselleştirilmiş her türlü ziynet eşyası (yüzük, kolye, bileklik ve sair) konusunda ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır. ALICI’nın bilgilendirilmesi adına örnek kabilinden kişilerin parmak ölçülerine göre siparişi verilen yüzükler, evlilik alyansları, kişinin bileğine göre ayarlanmış bileklikler, kişinin siparişi üzerine özel üretimi yapılan kolyeler gösterilebilir. Ancak bu sayım tahdidi olmayıp ALICI için kişiselleştirilen tüm ürünler bu kapsama girmektedir.

8.3. Bunun yanında Altın piyasası fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen fiyatlar nedeniyle ve bu öngörülemeyen durum hasebiyle de ALICI’nın cayma hakkı kısıtlanabilecektir.

 • İHTİLAFLARIN HALLİ

ALICI siparişine ve/veya siparişine konu ürüne ve/veya siparişi ile ilgili herhangi bir konuda şikâyetinin olması halinde, şikâyetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla SATICI’ya iletebilir. İletilmiş olan şikâyet başvuruları kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır. Ayrıca ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

 

 

SATICI

ALICI

Orhan ALTINTUĞLU  

 

Anafartalar Cad. No: 51/A Ulus/Altındağ/Ankara

 

0312 311 66 33

 

altintuglu@altintuglu.com.tr 

 

6739764844813178

 

Bu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Test

Form Gönderimi

Tamam